INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Z - Group a.s.
Tř. Tomáše Bati 258, Louky
763 02 Zlín 
IČ: 634 87 799
DIČ: CZ63487799
DIČ DPH: CZ699005345

jakožto správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR”), informuje, že zpracovává osobní údaje o subjektech údajů (host, objednatel, uživatelé golfového hřiště apod.) získané přímo od subjektu údajů či z rezervačních systémů (internetové rezervační portály apod.) k následujícím účelům :

a) za účelem rezervování a zajištění pobytu identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo dokladu totožnosti, doba pobytu), které jsou vedeny v knize hostů a v informačním systému správce a v případě cizích státních příslušníku mohou být poskytnuty cizinecké policii; osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy

b) za účelem zajištění užívání a rezervace golfového hřiště identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, údaje o členství v golfové federaci), které jsou vedeny v informačním systému správce ; osobní údaje jsou zpracovávány pouze správcem po dobu stanovenou právními předpisy

c) za účelem vystavování účetních a daňových dokladů při plnění zákonných povinností správce identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, sídlo, IČ, DIČ), které jsou vedeny v informačním systému správce ; osobní údaje jsou zpracovávány pouze správcem po dobu stanovenou právními předpisy

d) za účelem ochrany majetku správce a bezpečí osob obrazový záznam z kamerového systému, který je veden v informačním systému správce; osobní údaje jsou zpracovávány pouze správcem po dobu nezbytně nutnou stanovenou Úřadem pro ochranu osobních údajů

Poučení subjektu údajů :
Subjekt údajů má právo požadovat od správce informaci o to, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovány, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Kontaktní osoba správce :
Renata Prchlíková, e-mail: prchlikova@golf-jezera.cz


SOUHLAS SE ZPRACOVNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Subjekt údajů (host, objednatel, uživatelé golfového hřiště apod.) poskytuje správci osobních údajů, společnosti Z - Group a.s., Tř. Tomáše Bati 258, Louky
763 02 Zlín, IČ: 634 87 799, DIČ: CZ63487799, DIČ DPH: CZ699005345 v souladu s ustanovením čl. 6-9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR”), souhlas ke zpracování osobních údajů získaných přímo od subjektu údajů či z rezervačních systémů (internetové rezervační portály apod.) k následujícím účelům :

a) za účelem rezervování a zajištění pobytu identifikační údaje v hotelu nad rámec povinných identifikačních údajů též telefonní kontakt a emailovou adresu, které budou uloženy v informačním systému správce a zpracovávány pouze správcem po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu

b) za účelem zajištění užívání a rezervace golfového hřiště identifikační údaje nad rámec povinných identifikačních údajů též telefonní kontakt a emailovou adresu, které budou uloženy v informačním systému správce a zpracovávány pouze správcem po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu

c) za účelem nabídky a pořádání akcí správce, marketingu, zařazení do věrnostního programu jméno, příjmení, telefonní kontakt a emailovou adresu, které budou uloženy v informačním systému správce a zpracovávány pouze správcem po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu

d) za účelem prezentace správce na webových stránkách, reklamních a informačních materiálech fotografie pořízené při užívání hotelu či golfového hřiště, které budou uloženy v informačním systému správce a zpracovávány pouze správcem po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu

Poučení subjektu údajů :
Subjekt údajů má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, požadovat od správce informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovány, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Kontaktní osoba správce :
Renata Prchlíková, e-mail: prchlikova@golf-jezera.cz