Dětské tréninky 

Jsou určeny pro děti ve věku od 7 let dítěte.
Pro zařazení dítěte do golfových tréninků, je třeba porada s trenérem a následná pravidelná účast dítěte na tréninku. 

ČETNOST TRÉNINKŮ: 1x týdně

DÉLKA TRENINKU: 1 hodina

TERMÍN TRÉNINKU: pondělí 

ZAČÁTEK TRÉNINKU: 16:00 a 17.00 hodin

HLAVNÍ CÍLE: Důraz zůstává na zábavných hrách a aktivitách podporující rozvoj základních sportovních dovedností. Pro dítě jsou to počátky trénovaní zaměřeného na konkrétní sport.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA: Příprava správné techniky spočívá v předšvihovém cvičení zaměřeným na různé dovednosti jako je patování, čipování, hraní pitchů, hra z bankru a švih železy a dřevy. Trenéři velmi důsledně dbají na správné držení těla dětí při hře a samozřejmě také na správné držení hole.

MOŽNOSTI NÁCVIKU: Kladen důraz na rozvoj všeobecných sportovních dovedností (včetně golfu). 

CENA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ - LEDEN : 1 500 Kč (cena zahrnuje cenu za trenéra, tréninkové míče, vstup na tréninkové plochy a případný vstup na akademii či hřiště v rámci tréninkových hodin).

CENA ZA OBDOBÍ ÚNOR - ČERVEN: 1 500 Kč (cena zahrnuje cenu za trenéra, tréninkové míče, vstup na tréninkové plochy a případný vstup na akademii či hřiště v rámci tréninkových hodin).