Golf club Uherské Hradiště (GCUH)

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KLUBU

Golf club Uherské Hradiště (GCUH) patří ke klubům s dynamickým růstem počtu členů. Zásluhu na tom má cenově příznivá hladina vstupních poplatků a ročních členských příspěvků. Klub nemá anonymní členy a je řádným členem České golfové federace. Jsme vděčni za každého nového člena, který má rád golf, a je ochoten respektovat základní hodnoty chování. Sportovní i soutěživé pojetí golfu a přitom tolerance a úcta k druhým, to vše patří mezi základní hodnoty, které Golf club Uherské Hradiště vyznává.

V roce 2007 bylo otevřeno cvičné odpaliště (Driving range) se základním zázemím. Na podzim roku 2007 začala výstavba 3 jamek. Proběhla modeláž terénu. Na jaře 2008 se dále pokračovalo v úpravách areálu. Proběhlo osetí tří jamek, jejichž provoz by měl být zahájen v srpnu 2008. V roce 2009 bylo uvedeno do provozu znormované devíti jamkové hřiště JEZERA v Ostrožské Nové Vsi PAR 72.

OBECNÁ USTANOVENÍ

a) Členem občanského sdružení Golf club Uherské Hradiště (GCUH) se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí s programem, posláním a cíli občanského sdružení a požádá o členství písemnou přihláškou. Žádost nezletilé osoby musí být podepsána zákonnými zástupci.

b) Přihláška za člena GCUH musí být schválena správní radou klubu klubu. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí žadatele za člena.

c) Výše a způsob úhrady poplatků bude se zájemcem o členství projednána při předání formuláře přihlášky za člena GCUH.

d) Přijatý člen obdrží členskou klubovou kartičku potvrzující členství v klubu i v České golfové federaci.

KATEGORIE ČLENSTVÍ

a) Osobní členství
je určeno pro soukromé fyzické nebo právnické osoby. Osobní členství je doživotní, dědičné a převoditelné, přičemž převod členství je možný pouze po předchozím písemném souhlasu správní rady GCUH. Tento souhlas může být vydán po projednání písemné žádosti člena GCUH o převod členství.

b) Příbuzný
je typem osobního členství, které je zvýhodněno vstupního poplatku pro osobu v přímém příbuzenském poměru k již přijatému členu GCUH s osobním členstvím (tj. manžel, manželka, bratr, sestra, dítě starší 18 let).

c) Dítě a student
je typem osobního členství, které je zvýhodněno pro dítě mladší 18 let nebo student do 26 let.

d) Rodina
je typem osobního členství, které je zvýhodněno na vstupním poplatku pro osoby v přímém
příbuzenském vztahu, vstupujícími najednou (rodiče s dětmi).