Provozní řád Golfové hřiště JEZERA

 1. Bezpečnost hráčů a ostatních osob je základním pravidlem hřiště, kterému přizpůsobte hru a chování. V případě bouřky okamžitě přerušte hru.
 2. Golfové hřiště JEZERA není veřejné hřiště, umožňuje však hru i Vám, kteří sice nemáte HCP, ovládáte však hru, základní pravidla a etiketu. Nezneužívejte tuto úlevu. Hra je dovolena s minimálně jedním hráčem, který má HCP ve flajtu.
 3. Všechny platby uskutečňujte výhradně v recepci. 
 4. Jste povinni (včetně členů GCUH) se před vstupem na hřiště ohlásit v recepci a zahájit hru dle potvrzeného startovního času na 1. i 2. devítku. Dodržujte časový plán hry na odpališti. Maximální čas na 9 jamek je 2:20 minut.
 5. Mimo driving používejte jen vlastní míče. Nejste oprávněn(a) sbírat míčky na drivingu, nemluvě o jejich odnášení mimo driving. Používání drivingových míčků při hře na hřišti znamená vyloučení ze hry bez náhrady.
 6. Vracejte vyseknuté drny, opravujte důlky na jamkovišti, uhrabte po sobě písek v bunkeru, na odpalištích neprovádějte cvičné švihy.
 7. Buďte vhodně oblečen/a, zejména nenoste džíny. V případě nevhodného oblečení Vám vstup na hřiště nebude umožněn.
 8. Platí Místní pravidla vyvěšená v recepci.
 9. Recepce je otevřena i pro nečleny klubu.
 10. Dodržujte tento Provozní řád, Pravidla golfu, Místní pravidla a etiketu, v opačném případě můžete být vyloučen ze hry bez náhrady. Věříme, že se tak nikdy nestane. Kontrolu na golfovém hřišti JEZERA provádí Maršal a všichni zaměstnanci golfového resortu. Rozhodnutí Maršala  a případné udělení sankce hráči, je definitivní.

Provozní řád cvičných ploch DRIVING RANGE

 1. Přísný zákaz používání popřípadě vynášení tréninkových míčů mimo driving range (tréninkovou plochu), pokuta za porušení 500,- Kč.
 2. Na chiping a putting greenu, můžete pro trénink použít vlastní golfové míče nebo drivingové míče.
 3. Povolení trénovat hráče v Golf resort JEZERA mají pouze trenéři pověření klubem. 
 4. Pro hru na travnatých plochách používejte obuv s rovnou podrážkou nebo obuv golfovou. 
 5. Kupujte si pouze tolik žetonů, kolik jste schopni v daný den využít. Vracejte prázdné košíky zpět k výdejníku míčů. 
 6. Bezpečnost hry - zásadní povinností hráče, je trénovat pouze takové rány, které jsou hrány jen v prostoru vymezeném sítěmi driving range. Rány hrané mimo tento prostor, ohrožují osoby mimo tréninkovou plochu a jsou proto zakázány!!! 
 7. Řiďte se pravidly golfové etiky, pokyny greenkeepera a trenérů.
 8. Respektujte návěstí a informační tabule usměrňující pohyb návštěvníků po areálu.
 9. Hra na trávě je povolena jen z míst k tomu vyhrazených. 
 10. Putting green je určen pouze pro puttování, je zakázáno na něj chipovat. 
 11. Všichni návštěvníci a klienti driving range respektujte tréninky dětí a akce, které jsou vyvěšeny na webových stránkách resortu www.golf-jezera.cz a recepci. 
 12. Žádáme, aby všichni návštěvníci, kteří disponují tréninkovými míči mimo driving range, tyto míče neprodleně vrátili zpět do vlastnictví resortu a to i v případech nalezení takového míče na golfovém hřišti. V opačném případě platí bod č. 1 tohoto provozního řádu driving range. 
 13. Kouření na odpalové ploše zakázáno!!! 
 14. Nerušte ostatní návštěvníky driving range při jejich tréninku. 
 15. Přejeme hezkou hru

 

Místní pravidla

GOLFOVÉ HŘIŠTĚ JEZERA

Hráč je povinen se seznámit s celým zněním místních pravidel Golf Jezera, která jsou umístěna na recepci a na odpališti jamky č. 1. Tyto pravidla je hráč povinen dodržovat.
Mobilní telefon - zákaz užívání v průběhu soutěže
Hranice hřiště – hranice hřiště (prav.2) jsou označeny bílými kolíky. Hranice hřiště označená bílými kolíky mezi fervejemi jamky č. 3 a 4, platí pouze pro jamku č. 3 a neplatí pro jamku č.4.
Dropovací zóna – na jamce č. 1 a 10: jestliže míč přejde hranicí žluté trestné oblasti ohraničující potok ze strany odpaliště, může hráč s připočtení jedné trestné rány spustit míč v dropovací zóně na začátku ferveje č. 1, nebo jestliže míč přejde hranici  žluté trestné oblasti za grýnem č. 1, může hráč s připočtením jedné trestné rány spustit míč v dropovací zóně u grýnu č. 1.

Na jamce č. 2 a 11: jestliže míč přejde hranici žluté trestné oblasti  za grýnem č. 2, může hráč s připočtením jedné trestné rány spustit míč v dropovací zóně u grýnu č. 2.
Červená trestná oblast (prav. 17) je označena červenými kolíky nebo čárami na zemi.
Žlutá trestná oblast (prav. 17) je označena žlutými kolíky nebo čárami.
Oblast se zákazem hry (bizona) (prav. 2.4), je označena červenými kolíky s černými vršky mezi jamkou č. 1a 9, č. 10 a 18. Za vstup a hru v biozoně je v průběhu soutěže diskvalifikace, mimo soutěž vykázání z hřiště bez nároku na vrácení poplatku za hru.
Závady

 • Mladé stromky s oporou, pevné hlavy postřikovačů, koše na odpadky, stojany s popisem jamky, reklamní tabule, lavička, všechny cesty (asfaltové, pro techniku údržby), mosty a jiné uměle vytvořené předměty jsou nepohyblivá závada (prav. 16).
 • Stožáry, dřevěné sloupy, dráty a kabely elektrického vedení jsou nepohyblivé závady. Jestliže míč zasáhne drát, kabel nebo stožár elektrického vedení, rána se musí beztrestně opakovat.
 • Značky na hřišti (next tee, cars, apod) jsou pohyblivá závada.

Abnormální stav hřiště (prav. 16) je označen modrými kolíky nebo čárami a je z ní ZAKÁZÁNO hrát.

Vedení Golf resort JEZERA