PROVOZNÍ ŘÁD GOLFOVÝCH SIMULÁTORŮ V KLUBOVNĚ NA JEZERECH V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI


Návštěvník simulátoru ABOUT GOLF (dále jen simulátor) společnosti GOLF Jezera s.r.o. v prostorách klubovny na JEZERECH v Ostrožské Nové Vsi:

• si rezervuje hrací čas zásadně prostřednictvím on-line rezervačního systému na webové stránce: www.golf-jezera.cz (rezervaci je možné provést i telefonicky nebo osobně v recepci Golf Jezera v Ostrožské Nové Vsi, kdy za hráče on-line rezervaci provede obsluha). Je vhodné dostavit se alespoň 15 minut před začátkem rezervovaného času, aby hráč mohl přesně v rezervovaný čas začít s hrou. Úhrada hracího času je zásadně před začátkem hry a čas nutný k vyřízení formalit obsluhou a přípravy vybavení je v případě pozdního příchodu hráče na úkor jím zaplaceného času hry.

• může přijít i bez předchozí rezervace, ale s vědomím, že systém může být mezitím zarezervován jiným návštěvníkem, který pak má přednost. V případě, že na daný čas není systém rezervován on-line, má přednost ten návštěvník, který přijde první. Hra je přitom možná nejdéle do začátku následující on-line rezervace.

• sportuje na vlastní nebezpečí. V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem.

• dodržuje pravidla golfu a odpovídá za to, že v době, kdy hraje, není ve hracím prostoru žádná jiná osoba. Hrací prostor simulátoru je ohraničen hrací kabinou, hrací prostor na sítích začíná kobercem na jednotlivých odpalištích, při hře musí být všechny osoby mimo tento prostor.

• je plně zodpovědný za zranění či jiné škody způsobené nedodržením provozního řádu.

• nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

• ve všech prostorách Golf Jezera dodržuje pořádek.

• do prostoru kabiny vstupuje pouze v čisté sálové obuvi. Nejsou povoleny golfové boty se spiky (ani tzv. soft spiky) ani jiná obuv s extrémně zvýrazněnou podrážkou oproti sálové obuvi.

• do prostoru hrací kabiny (simulátoru) je zákaz vstupu s jídlem, nápojem, cigaretou nebo se žvýkačkou.

• nevstupuje do uzavřených prostor golfového simulátoru.

Obsluha golfového simulátoru má povinnost:

• umožnit po začátku hrací hodiny obsadit rezervovaný čas jiným klientem, pokud se ten, kdo čas rezervoval, nedostaví včas.

• upozornit hráče na možnost zákazu hry, pokud se nechová ohleduplně, aby nedošlo ke zranění jiného návštěvníka holí či míčkem nebo poškození elektronických součástí systému, a v případě neuposlechnutí takovému hráči hru ukončit bez nároku na kompenzaci, případně i natrvalo odmítnout hru na systému. Totéž musí učinit, pokud porušuje pravidla Provozního řádu.

• na žádost klienta za poplatek uschovat cenné věci do uzamčeného prostoru, neboť neručí za odložené věci, které nepřevzal do úschovy.

• v zájmu ostatních klientů zrušit veškeré další on-line rezervace klienta, který se nedostaví bez včasného zrušení rezervace, a to ode dne, kdy k tomu došlo.

Hráč má právo: 

• na plné využití času, který si rezervoval. Pro počítání času je podstatný přesný čas (např. 14:00 – 15:00 hod.). Nemožnost vyčerpat celou časovou jednotku (např. 60 minut) z důvodu opožděného příchodu hráče nebo předčasného ukončení hry hráčem nemá na výši úhrady rezervovaného času vliv.

• kdykoliv zrušit svou rezervaci telefonicky, nejpozději však do 24 hodin předchozího dne. Pokud rezervaci včas nezruší, systém bude rezervován pouze pro něj po celou dobu rezervace. Zrušení rezervace v termínu do 24 hodin předchozího dne není pro obsluhu technicky možná.

• přikoupit si další čas (min. o 30 minut), požádat obsluhu o prodloužení počítadla času a pokračovat ve hře (samozřejmě pokud není další čas rezervován jiným hráčem nebo skupinou).

• pro sebe či svou skupinu požadovat jakýkoliv hrací čas (v násobcích 60 minut), a to až do času následující rezervace. Tento požadovaný čas hradí předem podle platného ceníku.

• na zapůjčení sady holí hráč (za půjčovné dle ceníku a proti složení kauce) a vrácení celé kauce při odevzdání nepoškozených holí na konci hry. Pokud bude hůl poškozena, má právo na vrácení kauce, jakmile přinese hůl řádně opravenou autorizovanou firmou. 

GOLF JEZERA 
Vám přeje příjemnou relaxaci, a hezkou hru!!!