ROČNÍ členství v Golf clubu Uherské Hradiště

Vstupní poplatek 0  Kč
Roční poplatek 3 000 Kč / rok
od 1.7. do konce sezony 2 000 Kč
od 1.9. do konce sezony    500 Kč

Roční členství má platnost vždy do 31.12. příslušného roku.

Herní roční poplatek obsahuje:
- členství v ČGF včetně možnosti hry kdekoli za poplatek
- hra na hřišti JEZERA v Ostrožské Nové Vsi sleva na green fee 18 jamek dle platného ceníku 50%, sleva se nevztahuje na turnaje.
- vstup na driving v Ostrožské Nové Vsi sleva 50%
- členská cena za míče na drivingu v Ostrožské Nové Vsi

Reciprocity - slevy na partnerských hřištích dohodnuté pro danou sezonu - zde  info aktuální na jaře dané sezony

V indooru takový člen platí plné ceny dle platného ceníku, na odpališti i na simulátoru. 

V případě, že tento člen zaplatí roční herní poplatky na další golfovou sezonu v termínu, který je určen na Valné hromadě, bude jeho členství bude automaticky prodlouženo k 31.12. daného kalendářního roku. Pokud ovšem nezaplatí v termínu, jeho členství zaniká.

Člen Golf clubu Uherské Hradiště s ročním členstvím nemá právo účastnit se valné hromady, nemá hlasovací
právo.
V případě, že Řádný člen Golf clubu Uherské Hradiště požádá o převedení na Roční členství, bude jeho žádost přijata. Zpětné převedení Ročního členství na řádné členství však již není možné.
Roční členství je nepřevoditelné na jinou osobu

Přihláška do klubu ke stažení zde

Poplatky prosím uhraďte na níže uvedené bankovní spojení

VS uvádějte vždy svoje registrační číslo v klubu
Variabilní symbol: členské číslo (najdete na členské kartě příklad 1280999)

Specifický symbol: daný rok ke kterému se poplatky vztahují (např. 2021)

Bankovní spojení - Golf club Uherské Hradiště
Česká spořitelna 1418055329/0800

Soubory