Dětské členství řádné

Vstupní poplatek 0 Kč
Děti a mládež do 18-ti let a studující bez pracovního poměru do 26 let jsou rozděleni do tří skupin podle věku:
Herní poplatek Kadeti (do 15 let včetně) 1 000 Kč / rok
od 1.7. do konce sezony 1 000 Kč
od 1.9. do konce sezony 1 000 Kč
Herní poplatek Junioři (16-18 let) 3 500 Kč / rok
od 1.7. do konce sezony 2 000 Kč
od 1.9. do konce sezony 1 000 Kč
Herní poplatek Studenti do 26 let: 5 500 Kč / rok
od 1.7. do konce sezony 3 000 Kč
od 1.9. do konce sezony 1 000 Kč

Studenti do 26 let musí předložit potvrzení o studiu-poplatky jsou platné jen pro studenty denního studia, neplatí pro dálkově studující. Potvrzení z fakulty musí obsahovat „student denního studia“ musí být zasláno na klub nejpozději do 31.1. dané golfové sezóny.
Rokem se rozumí golfová sezona, která probíhá od 1.1. do 31.12. předmětného roku.

Herní roční poplatek obsahuje:
- členství v ČGF včetně možnosti hry kdekoli za poplatek,
- hra na hřišti JEZERA v Ostrožské Nové Vsi zdarma
- členská cena za míče na drivingu v Ostrožské Nové Vsi
- vstup na driving v Ostrožské Nové Vsi zdarma

Reciprocity - slevy na partnerských hřištích dohodnuté pro danou sezonu - zde  info aktuální na jaře dané sezony

Přihláška do klubu ke stažení zde

Poplatky prosím uhraďte na níže uvedené bankovní spojení

VS uvádějte vždy svoje registrační číslo v klubu
Variabilní symbol: členské číslo (najdete na členské kartě příklad 1280999)

Specifický symbol: daný rok ke kterému se poplatky vztahují (např. 2021)

Bankovní spojení - Golf club Uherské Hradiště
Česká spořitelna 1418055329/0800

Soubory